FuturonFORGE > technologie

TECHNOLOGIE

Mechanické nebo ruční kroucení používáme k výrobě tyčí nebo sochorovitých vzorů.

TWISTING

Technologie

Používáme hydraulický lis 80tn s vysokou provozní rychlostí. To nám umožňuje urychlit celý svařovací proces a zabraňuje dekarbonizaci oceli a praskání titanu.

HYDRAULICKÝ LIS

Technologie

Tohoto pracovního koně používáme pro těžké kování, pokud potřebujeme modulovat paket základního materiálu.

BUCHAR

Technologie

 Během výroby existuje spousta ručního nebo strojního řezání. To není high-tech, jen nezbytná práce, která se musí udělat.

ŘEZÁNÍ

Technologie

Při přípravě základního materiálu pro kování je zde také spousta svařování, používáme technologii TIG, MIG / MAG.

SVAŘOVÁNÍ

Technologie

Každý kus Futuronu nebo #BlackFuturonu musí být zahřátý, aby vám ukázal vnitřní strukturu materiálu skrytou uvnitř.

VZORKOVÁNÍ

Technologie

Někdy vám chceme ukázat speciální schopnosti skryté ve struktuře FUTURONU, jako je krystalizace titanu. Takže musíme obléknout naše respirátory.

CHEMIE

Technologie